Email: info@bvapd.org.za
Tel: 023 347 2002

Blog

HomeUncategorizedPosition Available: Youth Program Co-ordinator
PicsArt_1453831261516

Position Available: Youth Program Co-ordinator

BREEDE VALLEY ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

003-114 NPO

1 Year Contract Appointment

 YOUTH PROGRAM CO-ORDINATOR

 A challenging opportunity currently exists for a dynamic and energetic person to co-ordinate a training program for youth with intellectual disabilities.

These include:

Preparation and co-ordination of a development program for youth with intellectual disabilities in cooperation with the Occupational Therapist; establishment and co-ordination of production lines; costing; financial management of allocated budget; training and support of assistants; marketing of articles / products in cooperation with the Marketer.

The ideal candidate has the following:

Formal education / social science qualification; 3-5 years relevant experience; valid code 08 driving license; creative thinking and skills; ability to simplify new trends and present; exceptional interpersonal and communication abilities; well-developed administration and organizing skills; the ability to work successfully in a team; knowledge, experience and understanding of persons with intellectual disabilities will serve as a recommendation.

Commencement of duties: As soon as possible.

To apply direct your CV to Louine Griessel, development@bvapd.org.za by no later than 11 February 2016.

(Please see your application as unsuccessful should you not receive correspondence within 2 weeks after the closing date.)

~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~

BREEDEVALLEI VERENIGING VIR PERSONE MET GESTREMDHEDE

003-114 NPO

1 Jaar Kontrak aanstelling

JEUGPROGRAM KOöRDINEERDER

‘n Uitdagende geleentheid bestaan tans vir ‘n dinamiese en energieke persoon om ‘n opleidings program vir jeugdiges met intellektuele gestremdhede te koördineer.

Dit behels ondermeer:

Opstel en koördinering van ‘n ontwikkelings program vir jeug met intellektuele gestremdhede in samewerking met die Arbeidsterapeut; vestiging en koördinering van produksielyne; kosteberekening; finansiële bestuur; leiding en ondersteuning aan assistente; bemarking van artikels/produkte in samewerking met Bemarker.

Die ideale kandidaat beskik oor die volgende:

Formele onderwys/sosiale wetenskap kwalifikasie; 3-5 jaar toepaslike ervaring; Geldige Kode 08 rybewys; kreatiewe denke en vaardighede; vermoë om nuwe tendense te vereenvoudig en aan te bied; uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede; goed-ontwikkelde administrasie en organiseringsvermoë; die vermoë om suksesvol binne spanverband te werk; kennis en ervaring van die persone met intellektuele gestremdhede sal as ‘n aanbeveling dien.

Datum van diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Om aansoek te doen, rig asb jou CV aan Louine Griessel by development@bvapd.org.za teen nie later nie as 11 Februarie 2016.

(Sien asb u aansoek as onsuksesvol indien u geen korrespondensie ontvang 2 weke na die sluitingsdatum.)

~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~♥~~~~~

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet